Gå till innehåll

Natrium

natrium saltNatrium (Na) är ett metalliskt grundämne som är relativt vanligt i jordskorpan och har varit känt för människan ända sedan antiken. Nya upptäckter inom natriums påverkan på kroppen gjordes i slutet av 1800-talet, som med många andra mineraler. Hur livsviktigt det är som mineral i våra kroppar insåg man däremot inte förrän i början av 1900-talet och fler upptäckter gjordes inom området fram till 1972, därmed inte sagt att fler studier inte kan komma med nya insikter i framtiden.

En vuxen människa har ungefär 100 gram natrium i kroppen, en mer exakt siffra avgörs bland annat av vikt. Man har cirka 1,8 gram natrium per kilo. Vi behöver natrium för reglering av vatten- och saltbalansen, syra- och basbalansen, för bibehållandet av cellernas membranpotential och nervernas funktionalitet. Det bidrar dessutom till friskt blod, underlättar upptaget av glykos och medverkar i rening från koldioxid i kroppen. Nästan alla natriums funktioner görs i samverkan med kalium.

Ungefär 2% av all kroppens mineralinnehåll är natrium och det finns i kroppsvätskor, skelettet och cellerna. Där förekommer natrium i jonform och det finns i högre grad utanför cellerna än inuti. Om en för stor dos natrium tränger in i cellerna kan man drabbas av ödem, ett tillstånd som gör att kroppen binder för mycket vatten. Natrium och kalcium är antagonister, vilket betyder att en för hög natriumhalt driver det lika nödvändiga kalcium ut ur kroppen.

Vid natriumbrist

Natriumbrist är inte vanligt eftersom det finns i nästan alla livsmedel.  Akut brist är desto vanligare, det kan uppstå vid fysisk träning eller stark sol som medför rikliga svettningar, eller sjukdom som orsakar kräkningar, diarré eller kraftig mental trötthet. Även en strikt LCHF-diet helt utan halvfabrikat kan leda till brist eftersom kosten då ofta saknar tillsatt salt. Likaså vätskedrivande mediciner, njur- och leversjukdomar, vissa cancerformer, utomhavandeskapsförgiftning under graviditet samt brist på sköldkörtelhormon. Symptom som kan uppstå är muskelkramper, huvudvärk, muntorrhet, yrsel, viktförlust och feber. Vid stor brist kan livshotande kramper uppstå.

Natrium finns i

natrium i livsmedelKroppens behov av natrium täcks av en normal kost eftersom det finns i stort sett i all mat. Mycket halvfabrikat, färdig mat och snabbmat kan ge en natriumdos på hela 10 – 12 gram, bara därifrån, jämfört med det rekommenderade dagliga intaget som ligger på omkring 6 gram.

Natrium finns som nämnt i nästan alla livsmedel. Att det finns i naturligt salt mat som koksalt (natriumklorid), havssalt, bacon och oliver säger sig självt, men även smör, kött, fisk, flingor, och bröd innehåller ofta mycket stora mängder. Särskilt färgglad färdiglagad mat har ofta en alldeles för hög natriumhalt. Råd för att balansera intaget är att försöka minska på saltet och öka kaliumintaget, använda havssalt och antioxidantrika kryddor vid matlagning. En nackdel med minskat saltintag är att man då även får i sig mindre jod.

Överdosering

Ett för stort intag av natrium och därmed för höga halter i kroppen är mycket vanligt, oftast beror det på en överkonsumtion av salt vilket grovt uppskattat gäller hälften av alla svenskar. Detta anses vara en stor anledning till den höga andelen hjärt- och kärlsjuka i vårt land. Även vätskeförlust, kräkningar eller diarré kan ge en för hög halt av natrium. Ett högt natriumintag kan få kroppen att tro att den inte behöver ett naturligt vattenintag och man känner mindre törst vilket sedan kan leda till uttorkning. Risker ett ohälsosamt natriumintag kan medföra är högt blodtryck, benskörhet, grå starr eller ödem. Man kan också få för högt blodtryck vilket i sin tur kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar.

Särskilt människor som lider av övervikt eller njursvikt samt barn bör akta sitt saltintag. Njurarna renar kroppen från natriumöverskott, cirka 90% av vårt natriumintag försvinner ut med urinen, men för att det ska fungera optimalt måste kroppen vara frisk.

RDI för barn, kvinnor och män

Rekommenderat dagligt intag av natrium varierar brett beroende på källa, men maxintaget bör vara 2 – 3 gram, vilket är vad som finns i 5 – 7 gram koksalt. Alltså täcker 1 tsk salt hela dagsbehovet, vilket inte är ett problem att få i sig förutsatt att man är frisk. Många hälsocoacher rekommenderar snarare 0,5 gram/dag (1,25 g salt) för både barn, kvinnor och män.