Gå till innehåll

Mineraler

Våra kroppar behöver mineraler för så gott som alla våra dagliga aktiviteter. De är nödvändiga för att vi ska fungera och för att kunna bygga starka ben, hantera överföring av nervsignalerna och bevara en normal hjärtrytm. Mineraler behövs även för att producera hormoner.

Köp Mineraler Här

Vårt behov av mineraler och vitaminer

mineralerDe är en grundläggande och essentiell del av vårt dagliga liv, även om vissa mineraler finns i kroppen i väldigt små mängder, dessa kallas spårämnen eller spårelement. Vi känner till åttiofyra olika mineraler, varav sjutton anses vara livsviktiga för vår hälsa. Får vi brist på ett enda mineral kan det påverka hela kroppen och starta en lång kedja av negativa reaktioner eftersom de påverkar hela kroppen och är nödvändiga för att både vitaminer, proteiner, enzymer, DNA, aminosyror, fett och kolhydrater ska kunna göra sitt jobb.

Både vitaminer och mineraler är ytterst nödvändiga för att våra kroppar ska fungera. Så vad är det för skillnad på de två? Vitaminerna är livsviktiga ämnen vilka kroppen själv inte kan skapa och därför behöver man själv se till att få i sig dem via maten eller vitamintillskott. Mineraler hjälper till att bygga upp andra delar av kroppen, till exempel tänder, skelett och brosk. Kroppen behöver dessutom mineraler för att kunna upprätthålla sin vatten- och saltbalans, för att musklerna ska kunna jobba och för att signalöverföring och nervimpulser mellan celler ska funka. Om du letar efter bra mineraltillskott så kan vi rekommendera Svensk Hälsokost där vi köper våra mineraler från.

Mineralers och vitaminers samverkan

Mineraler och vitaminer behöver varandra för att fungera och de står hela tiden i relation till varandra. Om det finns för lite eller för mycket av ett mineral i kroppen, påverkar det minst två andra mineraler. Tittar man på exemplet C-vitaminbrist kan det leda till att kroppen lagras alldeles för mycket koppar för att det ska vara hälsosamt. Det ger i sin tur brist på järn, kalium och selen. Får man istället i sig för mycket C-vitamin kan det leda till brist på koppar, vilket får kroppen att lagra mer järn än vad som är bra.

Mineraler och vitaminer står i relation till varandra och fungerar antingen som synergister, vilka hjälper varandra och gör varandra starkare varandra, eller antagonister, som hindrar och försvagar den andres funktioner. Varje mineral och vitamin har både en synergistisk och en antagonistisk funktion, det är därför väldigt viktigt att hålla balansen mellan dem och få i sig rätt mängd av både vitaminer och mineraler.

Mineraler i vår kropp

Vår kropp består av ungefär tjugo olika grundämnen. Förutom syre, kol, väte och kväve finns det ett antal mineralämnen som kroppen behöver. De mineraler kroppen har mest av är natrium, kalium, kalcium och magnesium. Det vi har allra mest av är kalcium och drygt 90 procent av det finns i vårt skelett och våra tänder. Det spelar dessutom en betydande roll i överföring av nervsignaler, i musklerna och för att aktivera enzymer. Enzymer är i sin tur proteiner som ökar eller sänker hastigheten på kemiska reaktioner. Över 99% av kroppens magnesium finns i cellerna, och över hälften av det i skelettet. Magnesium är dessutom avgörande för vår energibalans. Har vi för lite magnesium i kroppen blir vi lättare stressade och trötta. Natrium och kalium jobbar tillsammans i kroppen. De behövs främst för att vi ska kunna bibehålla rätt elektrisk laddning mellan cellens in- och utsida, vilket är nödvändigt för nervernas aktivitet och musklernas arbete.

Mineraler i kosten

mineraler i kostDessa viktiga mineraler får vi i oss via kosten. Tyvärr blir mineralhalten i maten vi köper sämre och sämre, beroende på att vi med tiden odlar sönder jorden och tömmer den på nyttigheter. Även uppfödda djur visar en minskad halt av mineraler. Viltkött och ekologiskt odlade grönsaker har därför ofta en bättre sammansättning av mineraler, tack vare att de inte innehåller bekämpningsmedel och andra toxiner. Andra tips är att äta regelbundet, gärna tre mål om dagen samt tre mellanmål däremellan, men prova dig fram för att se vad just din kropp mår bra av. Viktigt är däremot alltid att undvika halvfabrikat som ofta innehåller allt för många tillsatser, så som socker, salt och olika konserveringsmedel. Ät istället mat som innehåller optimal näring av olika slag, alltså mest och bäst vitaminer, mineraler och antioxidanter. Försök också att balansera ditt intag av nyttiga fetter, proteiner och kolhydrater, och undvik snabba kolhydrater till förmån för långsamma, de sistnämnda håller blodsockret på en mer stabil nivå.

Vi har alltid fått höra att man måste äta upp sina grönsaker och det ligger sanning i det. Man ska dock vara medveten om att grönsaker som kokas tappar många vitaminer. Att ångkoka dem eller äta dem råa är att föredra. Kroppen behöver vitaminerna, både för vitaminernas egen skull och för att kunna ta upp nyttigheterna i mineraler.

Det är mycket möjligt att kroppen för att orka prestera är behov av än fler mineraler än de vi idag känner till. Problemet är att grödor inte själva kan producera mineraler, utan tar upp dem genom jorden, och jordarna blir nu som sagt allt mer näringsfattiga. Det medför en stor risk för att många personer lider av mineralbrist och är i behov av tillskott. När det gäller mineraler som kroppen behöver finns ännu kunskapsluckor och outforskade områden. Man hittar därtill fortfarande nya funktioner i de mineraler som vi redan vet att kroppen behöver. Exakt hur väsentliga mineralers påverkan är för kroppen, vår hälsa och för att vi ska leva ett långt och friskt liv kommer framtidens forskning att få utvisa.

Eftersom både matens näringsinnehåll och våra kostvanorna har försämrats med åren behöver antagligen många av oss tillgodose behoven genom kosttillskott. Det kan vara bra att göra en undersökning av kroppens näringsstatus, eftersom både för lite och för mycket mineraler kan skada oss. Om du funderar på att inta större doser av mineraler är det därför lämpligt att först konsultera ett proffs. För varje mineral finns även en beskrivning om vad just den mineralen är bra för, vad i kroppen den påverkar och rekommenderat dagligt intag (RD).